Sprawdź zimowe wietrzenie całego magazynu
Polityka prywatności


Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w bofeni.pl

 

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych bofeni.pl (dalej Bofeni), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

J&K Janusz Krzywda

Gnojnik 755

32-864 Gnojnik

NIP 8691811678

 
II. System ochrony danych osobowych

Bofeni zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a bofeni.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 4. System IT bofeni.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Bofeni tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

III. Dane osobowe - cel przetwarzania 

       REALIZACJA ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA

Jeśli złożysz zamówienie w naszym sklepie internetowym, używamy Twoich danych osobowych, podanych w toku składania zamówienia, w celu realizacji tego zamówienia, umożliwienia Ci realizacji płatności za zamówienie oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie realizacji zamówienia i dostawy.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko Klienta (wymagane) 
 • dane adresowe (wymagane)
 • e-mail (wymagane)
 • telefon (wymagane)
 • w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców)
 • adres do wysyłki (opcjonalnie)
 • w przypadku podania innej osoby do wysyłki zamówienia: imię i nazwisko osoby do wysyłki oraz jej dane adresowe i telefon (opcjonalnie) 
 • dane dot. płatności.

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, lub w niektórych przypadkach wynika z przepisów obowiązującego prawa - jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie zamówienia pod inny adres).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy przez okres do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego wyroku tego postępowania. W przypadku podania danych dodatkowych przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Bofeni i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

 • Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13)
 • InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000543759, NIP: 6793108059)

imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

 • ifirma.pl - oprogramowanie do faktur

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Bofeni

Bofeni współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000320590, NIP: 585-13-51-185)
 • Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

 

       KONTO KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO

Jeśli wyrazisz na to zgodę i założysz Konto Klienta, Bofeni przetwarza Twoje dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta oraz w zakładce zawierającej dane osobowe Klienta na Koncie Klienta, w celu założenia i korzystania przez Ciebie z Konta Klienta sklepu internetowego.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko Klienta (wymagane)
 • e-mail (wymagane)
 • w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców)
 • dane adresowe (opcjonalnie)
 • adres do wysyłki (opcjonalnie)
 • dodatkowe adresy e-mail (opcjonalnie)
 • telefon (opcjonalnie)
 • data urodzenia (opcjonalnie, w przypadku skorzystania z opcji Birthday Gifts)
 • w przypadku podania innej osoby do wysyłki zamówienia: imię i nazwisko osoby do wysyłki oraz jej dane adresowe i telefon (opcjonalnie) 
 • historia zakupów (w tym odstąpień od umowy zawartej online)
 • ilość punktów i przysługujący rabat w programie lojalnościowym (jeśli Klient przystąpił do programu lojalnościowego).

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, lub w niektórych przypadkach wynika z przepisów obowiązującego prawa - jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia założenie Konta Klienta. Niepodanie danych dodatkowych określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie zamówienia pod inny adres). W przypadku podania danych dodatkowych przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b GDPR]
 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy przez okres do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego wyroku tego postępowania. W przypadku podania danych dodatkowych przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

       PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I NEWSLETTER

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Bofeni przetwarza Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • telefon

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie od nas informacji o naszych najnowszych kolekcjach i ofertach w dany sposób (telefonicznie i/lub mailowo).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy do czasu cofnięcia Twojej zgody. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.W każdej chwili możesz z niego zrezygnować z subskrypcji klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:

 1. Shoper S. A.  z siedzibą w Krakowie (REGON: 121495203, NIP: 9452156998).

 

       OBSŁUGA REKLAMACJI

Jeśli złożysz reklamację, Bofeni przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi procesu reklamacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko (wymagane) 
 • dane adresowe (wymagane) 
 • e-mail (opcjonalnie)
 • telefon (opcjonalnie)
 • nr konta (opcjonalnie)
 • historia zakupów (w tym reklamacji)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, lub w niektórych przypadkach wynika z przepisów obowiązującego prawa - jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci nr konta, uniemożliwia dokonanie płatności poprzez wpłatę na konto Klienta, jeżeli taka płatność przysługuje Klientowi z tytułu reklamacji; niepodanie telefonu/adresu e-mail uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby procesu reklamacji).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami art. 556- 576 kodeksu cywilnego/ art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy przez okres do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego wyroku tego postępowania. W przypadku podania danych dodatkowych przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

       OBSŁUGA ODSTĄPIEŃ OD UMÓW ZAWARTYCH NA ODLEGŁOŚĆ

Jeśli zgłosisz odstąpienie od umowy zawartej w naszym sklepie internetowym, Bofeni przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko (wymagane) 
 • dane adresowe (wymagane) 
 • e-mail (opcjonalnie)
 • telefon (opcjonalnie)
 • nr konta (opcjonalnie)
 • historia zakupów (w tym odstąpień od umowy)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, lub w niektórych przypadkach wynika z przepisów obowiązującego prawa - jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci nr konta, uniemożliwia dokonanie płatności poprzez wpłatę na konto Klienta, jeżeli taka płatność przysługuje Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli płatność za zamówienie była dokonana w inny sposób niż przelewem; niepodanie telefonu/adresu e-mail uniemożliwia tę drogę kontaktu na potrzeby procesu odstąpienia od umowy zawartej na odległość).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami art. 27-38 ustawy o prawach konsumenta]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy przez okres do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego wyroku tego postępowania. W przypadku podania danych dodatkowych przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

       PROGRAM LOJALNOŚCIOWY 

Jeśli przystąpisz do Programu lojalnościowego, Bofeni przetwarza Twoje dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym, na cele uczestnictwa w Programie lojalnościowym.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko (wymagane)
 • e-mail (wymagane)
 • w przypadku przedsiębiorców - nazwa firmy i NIP (wymagane)
 • telefon (opcjonalnie)
 • dane adresowe (opcjonalnie)
 • data urodzenia (opcjonalnie, w przypadku skorzystania z opcji Birthday Gifts)
 • ilość punktów i przysługujący rabat w Programie lojalnościowym (jeśli Klient przystąpił do Programu)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, lub w niektórych przypadkach wynika z przepisów obowiązującego prawa - jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie lojalnościowym. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • wykonanie zawartej umowy [art. 6 ust. 1 lit. b GDPR]
 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy przez okres do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego wyroku tego postępowania. W przypadku podania danych dodatkowych przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

       WYSTAWIANIE FAKTUR

Jeśli wymagają tego przepisy podatkowe lub zwrócisz się do Bofeni o wystawienie faktury/imiennego rachunku/noty, Bofeni przetwarza Twoje dane osobowe na cele wystawienia takiej faktury/imiennego rachunku/noty.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko (wymagane)
 • dane adresowe (wymagane)
 • w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców) 
 • adres do wysyłki (opcjonalnie)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, lub w niektórych przypadkach wynika z przepisów obowiązującego prawa - jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia wystawienie faktury/imiennego rachunku/noty. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie faktury/imiennego rachunku/noty pod inny adres).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy przez okres do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego wyroku tego postępowania. W przypadku podania danych dodatkowych przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

       OBSŁUGA KLIENTA (KONTAKT MAILOWY I TELEFONICZNY)

Jeśli zwrócisz się z pytaniem lub prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, Bofeni przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi Twojego pytania/zgłoszenia.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko (wymagane) • dane adresowe (wymagane) • e-mail (wymagane)
 • telefon (opcjonalnie)
 • nr konta (opcjonalnie)
 • dane dot. płatności
 • historia zakupów (w tym informacje dot. odstąpień od umowy, reklamacji)
 • ilość punktów i przysługujący rabat w Programie lojalnościowym (jeśli Klient przystąpił do Programu lojalnościowego)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, lub w niektórych przypadkach wynika z przepisów obowiązującego prawa - jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i obsługę Twojego pytania/zgłoszenia. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie telefonu uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby procesu odstąpienia od umowy zawartej na odległość).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • wykonanie zawartej umowy [art. 6 ust. 1 lit. b GDPR]
 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy przez okres do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego wyroku tego postępowania. W przypadku podania danych dodatkowych przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

       MARKETING BEZPOŚREDNI - BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Jeśli dokonujesz zakupów w naszych sklepach, Bofeni przetwarza Twoje dane osobowe, w celu marketingu bezpośredniego - badania poziomu satysfakcji klienta. W tym zakresie umożliwiamy Ci wypełnienie na stronie sklepu internetowego anonimowej ankiety i/lub wysyłamy Ci zaproszenie do wyrażenia swojej opinii o dokonanych zakupach.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • e-mail

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego - badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy przez okres do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego wyroku tego postępowania. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

IV. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

 

V. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na bofeni.pl

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta bofeni.pl.

W ramach bofeni.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach bofeni.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach bofeni.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach bofeni.pl;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych bofeni.pl;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu bofeni.pl;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z bofeni.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w bofeni.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. Bofeni.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta bofeni.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z bofeni.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na bofeni.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji bofeni.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Bofeni.pl korzysta z oprogramowania sklepowego Shoper S. A. w Krakowie przy ul. Pawia 9, NIP: 9452156998. Firma ta nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarza ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. Bofeni.pl (cookies)

Bofeni.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia bofeni.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania bofeni.pl do Twoich potrzeb.

Bofeni.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania bofeni.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 3. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania bofeni.pl; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 4. personalizowania wyglądu bofeni.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez bofeni.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez bofeni.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

Bofeni.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej bofeni.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Bofeni.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Bofeni.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

 

VI. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów bofeni.pl

Bofeni.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w bofeni.pl linki do innych stron internetowych. Bofeni.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookiesVII. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, bofeni.pl dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

 

VIII. Zmiana polityki prywatności bofeni.pl

Bofeni.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania bofeni.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie bofeni.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://bofeni.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

IX. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. dostępu do danych osobowych;
 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

 

X. Kontakt

Bofeni kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: kontakt@bofeni.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail kontakt@bofeni.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

J&K Janusz Krzywda

Gnojnik 755

32-864 Gnojnik

NIP 8691811678Wersja 15.2 (Gnojnik, 02 luty 2024 roku)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl